ترافیک 60

جنگ نرم  چیست؟
جنگ نرم مترادف اصطلاحات بسیاری در علوم ی و نظامی است. در علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانی یا عملیات روانی و در علوم ی از واژه هایی چون براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین و اخیرا به واژه انقلاب رنگین برای تبیین این اصطلاح  استفاده می‌شود.
گاهی به جای جنگ از واژه های تهدید یا قدرت نیز استفاده می شود، ولی در نهایت هر دوبه یک مفهوم ختم می شوند. نظریه جنگ نرم طی دهه های اخیر وارد ادبیات ی شده است و "ژوزف نای" از اندیشمندان معاصر معتقد است، مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است، او برخلاف بعضی از صاحب نظران، اقتصاد و دیپلماسی را در زیرمجموعه قدرت سخت قرار داده و تنها از رسانه بعنوان قدرت نرم نام می‌ برد.
در تمامی اصطلاحات بالا هدف مشترک تحمیل اراده گروهی بر گروه دیگر بدون استفاده از راه های نظامی است. اما از آنجا که در مورد گستردگی و حوزه فعالیت هر کدام اتفاق نظر وجود ندارد؛ اشاره کوتاهی به هر کدام از واژه های مذکور و سابقه تاریخی آنها خواهیم داشت.
مبنای قدرت سخت یا جنگ سخت بر "اجبار" و مبنای قدرت نرم بر "اقناع" است
جنگ روانی پیشینه ای بسیار طولانی دارد؛ چرا که انسان‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل به شیوه‌ها و ترفندهایی متوسل می‌شدند، اما اصطلاح جنگ روانی در جنگ جهانی دوم در آمریکا و اروپا رواج یافت.
 فولر، مورخ و تحلیلگر نظامی بریتانیایی اولین کسی بود که اصطلاح جنگ روانی را در سال 1920 به کار برد. در آن زمان استفاده  فولر از واژه جنگ روانی در محافل نظامی و علمی بریتانیا و آمریکا توجه چندانی را به خود جلب نکرد. در ژانویه 1940 با انتشار مقاله ای با عنوان "جنگ روانی و چگونگی به راه اندازی آن" این اصطلاح برای اولین بار وارد ادبیات آمریکا شد. بر این اساس "جنگ روانی را باید استفاده از هر نوع وسیله ای به منظور تاثیر گذاری بر روحیه و رفتار یک گروه با هدف نظامی مشخص معنا کرد". در پایان جنگ جهانی دوم این اصطلاح به "فرهنگ لغت وبستر" وارد شد و بخشی از عبارت پردازی‌های ی و نظامی آن زمان را تشکیل داد.
 در سال 1950 یعنی تنها یک‌سال پس از پایان جنگ جهانی دوم "ترومن"، رئیس جمهور وقت آمریکا  به منظور کسب آمادگی برای اجرای جنگ‌روانی در کره پروژه‌ای با عنوان "نبرد حقیقت" را با بودجه‌ای معادل 121میلیون دلار تصویب کرد. ارتش آمریکا اداره و ریاست جنگ‌ روانی را به عنوان بخش ستادی ویژه ایجاد کرد و در کنار واحدهای رزمی، واحدهای جنگ‌روانی گسترده‌ای را با استفاده از تجربیات جنگ‌جهانی دوم تشکیل داد. از آن‌زمان تاکنون، سازمان‌ها و واحدهای روانی ـ تبلیغاتی آمریکا با توسعه‌ای روزافزون همواره به عنوان یکی از بازوهای اصلی آن کشور در جنگ و صلح عمل کرده‌اند.
براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین، انقلاب رنگین
در سال های پایانی جنگ سرد، اولین پروژه براندازی نرم در لهستان و با رهبری "لخ والسا" در جنبش کارگری این کشور در سال 1984 تحقق یافت و با فروپاشی شوروی و یوگسلاوی و چند کشور دیگر اروپای شرقی براندازی نرم به مسئله جدیدی در حوزه قدرت و امنیت تبدیل شد.
 استعمارگران از براندازی حکومت ها در یوگسلاوی، گرجستان، اوکراین، قرقیزستان و امثال آن با عنوان انقلاب های رنگی، به جای واژه خشن جنگ نرم یاد می نمایند.
 انقلاب های مخملی یا "انقلاب های رنگی" و "گلی" از شیوه های براندازی نرم است که نوعی دگرگونی و جابجایی قدرت به همراه مبارزه منفی و نافرمانی مدنی را شامل می‌شود. انقلاب های رنگی و مخملی در جوامع پسا کمونیستی در اروپای مرکزی، شرقی و آسیای مرکزی اتفاق افتاد. این واژه برای نخستین بار از سوی "والسلاوهادل" رئیس جمهور پیشین چک که در آن زمان رهبر مخالفان چکسلواکی سابق بود، وارد ادبیات ی شد. مخالفان حکومت در چکسلواکی با انجام سلسله اقدامات مرتبط و زنجیره‌ای در طی یک دوره شش هفته‌ای از 17 نوامبر تا 29 دسامبر 1989 در این کشور موفق به نوعی دگرگونی و جابجایی قدرت شدند. این پدیده سپس به شکل زنجیره‌ای در صربستان طی دو مرحله 1997 - 2000 ، گرجستان 2003 ، اوکراین 2004 و قرقیزستان 2005 ادامه یافت.
به طور کلی اهداف آمریکا از سازماندهی انقلاب های رنگین در کشور‌های هدف را در چارچوب حوزه‌های زیر می‌توان بررسی کرد:
- تسلط بر مناطق ژئوپلتیکی و ژئواستراستژیکی
- کنترل شریان انتقال انرژی و جلوگیری از تسلیحاتی شدن آن
- حذف و یا مهار نظام های مخالف در برابر نظام آمریکا
 - ممانعت از ایجاد اتحادیه های نظامی و امنیتی در آسیا، خاورمیانه و آسیای مرکزی
 - همسو کردن کشورهای هدف با ت های آمریکا
 - فرصت سازی اقتصادی برای آمریکا
 - مهار بیداری اسلامی
جورج سوروس ، رئیس بنیاد سوروس سرمایه دار بزرگ آمریکایی یا به عبارتی میلیاردر یهودی آمریکایی یکی از معماران اصلی انقلاب مخملین گرجستان در گفتگویی با رومه لس آنجلس تایمز اظهار داشت که : تمایل دارد سناریوی گرجستان در کشورهای آسیای مرکزی یعنی تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان تکرار شود.
شرکت‌کنندگان انقلاب‌های رنگین اغلب از مقاومت مسالمت‌آمیز با هدف اعتراض‌ علیه دولت‌های غیرهمسو با آمریکا و حمایت از دمکراسی، لیبرالیسم و استقلال ملی استفاده کرده‌اند و معمولاً یک رنگ یا گل خاصی را به عنوان سمبل و نشانه خود برگزیده‌اند. اعتراض‌های صورت گرفته و نقش مهمی که سازمان‌های غیردولتی به ویژه سازمان‌های فعال دانشجویی در سازماندهی مقاومت مسالمت‌آمیز ایفا می‌کنند، این رویدادها را برجسته‌تر نشان می‌دهد.
جنگ روانی پیشینه ای بسیار طولانی دارد؛ چرا که انسان‌ها برای تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل به شیوه‌ها و ترفندهایی متوسل می‌شدند، اما اصطلاح جنگ روانی در جنگ جهانی دوم در آمریکا و اروپا رواج یافت
اهداف اجرایی از جنگ نرم
همان طور که اشاره شد، جنگ روانى جدید عملى سازمان یافته و برنامه ریزى شده پدیده اى همیشگى و پیوسته است که اختصاص به مقطع زمانى خاصى ندارد. با توجه به این مسأله مى توان اهداف جنگ روانى را در یک تقسیم بندى به اهداف ى و اهداف نظامى و در تقسیم بندى دیگر، آن را به اهداف و مقاصد استراتژیکى و مقاصد تاکتیکى تقسیم نمود
با توجه به این که ماهیت اصلى عملیات روانى به اعتراف خود آمریکایى ها عبارت است از تلاش براى تأثیرگذارى بر افکار، احساسات و تمایلات گروه هاى دوست، دشمن یا بى طرف مى توان تا حدودى به برخى از مهمترین اهداف جنگ روانى پى برد:
- تأثیرگذارى شدید بر افکار عمومى جامعه مورد هدف از راه طرح جنگ نرم و با ابزار خبر و اطلاع رسانى هدفمند و کنترل شده که نظام سلطه همواره از این روش براى پیشبرد اهداف خود سود جسته است و البته موفقیت هایى هم در این زمینه داشته است.
- ترساندن از مرگ یا فقر یا قدرت خارجى سرکوبگر و پس از آن دعوت به تسلیم از راه پخش شایعات و دامن زدن به آن براى ایجاد جو بى اعتمادى و ناامنى روانى.
- اختلاف افکنى در صفوف مردم و برانگیختن اختلاف میان مقام هاى نظامى و ى کشور مورد نظر در راستاى تجزیه ى کشور.
- اشاعه بذر یأس و نومیدى درمیان مردم و بویژه نسل جوان به منظور بى تفاوت کردن آنها نسبت به کشور خود و تحولات احتمالى آتى.
- کاهش روحیه و کارآیى رزمى ( در زمان جنگ نظامى).
- ایجاد اختلال در سامانه هاى کنترلى و ارتباطى کشور هدف.
- تبلیغات سیاه (با هدف براندازى و آشوب) به وسیله شایعه پراکنى، پخش تصاویر مستهجن ، جوسازى از راه پخش شب نامه ها و ...
- تقویت نیتى هاى ملت به دلیل مسائل مذهبى، قومى، ى و اجتماعى نسبت به دولت خود به طورى که در مواقع حساس این نیتى ها زمینه تجزیه کشور را فراهم کند.
- تلاش براى بحرانى و حاد نشان دادن اوضاع کشور از راه ارائه اخبار نادرست و نیز تحلیل هاى نادرست و اغراق آمیز که مقام معظم رهبرى نیز در دیدار اخیر اعضاى مجلس خبرگان با ایشان به آن اشاره داشته و آن را در راستاى خط تهاجمى دشمن توصیف کردند.
با توجه به تمام مطالبى که گفته شد، ضرورت مقابله جدى با جنگ روانى دشمن به شیوه هاى سخت افزارى و نرم افزارى بر کسى پوشیده نمى ماند. اما در این میان وحدت استراتژیک تمام نهادهاى کشور براى پاسداشت تمامیت ارضى نیز مقدمه اى لازم براى خنثى کردن جنگ روانى دشمنان است.


مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: روانی ,قدرت ,کشور ,انقلاب ,آمریکا ,واژه ,مبنای قدرت ,وارد ادبیات ,نوعی دگرگونی ,رئیس جمهور ,اروپا رواج ,ترفندهایی متوسل می‌شدند، ,بسیار طولانی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

ژورنال مدل شلوار مردانه و پسرانه پارچه ای ، جین و کتان 96 و 2017

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه اسپرت با جنس کتان و رنگبندی

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار پسرانه پارچه ای اسپرت و راسته فاق کوتاه

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل لباس مردانه و شلوار اسپرت مردانه و پسرانه سنگین

مدل کت و شلوار دامادی , مدل کت و شلوار دامادی جدید , مدل کت و شلوار دامادی ایرانی

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , model shalvar mardane

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه بتا جنس لی و جین آبی

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه بسیار شیک و اسپرت برای بیرون

مدل لباس مردانه , عکس مدل لباس مردانه , لباس مردانه

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , lng ag,hv lvnhki

عکس جدید و زیبای مدل لباس شیک و شلوار مردانه و پسرانه تنگ و جذاب

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای جدیدترین مدل شلوار پسرانه اسپرت با جنس جین ترک

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه جدید و شیک کتان مقاوم

لباس , مدل لباس , عکس لباس , تصویر لباس , ژورنال لباس

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه پارچه ای با رنگ خاص

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه لی پایین پاچه کشی

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار مردانه و پسرانه کتان ست با مدل کفش اسپرت

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار مردانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار پسرانه شیک و مجلسی برای ست با کتانی اسپرت

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

مدل شلوار پسرانه , عکس مدل شلوار مردانه , ژورنال مدل شلوار مردانه

عکس جدید و زیبای مدل شلوار پسرانه شیک با جنس لی و جین بسیار جذاب و شیک

مدل شلوار مردانه , مدل شلوار مردانه اسپرت , مدل شلوار مردانه جدید , مدل شلوار مردانه پارچه ای

ژورنال مدل شلوار مردانه و پسرانه پارچه ای ، جین و کتان 96 و 2017

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: شلوار ,پسرانه ,جدید ,مردانه ,زیبای ,اسپرت ,شلوار مردانه ,پسرانه پارچه ,شلوار پسرانه ,پسرانه اسپرت
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

لب کارون آغاسی

متن و دانلود آهنگ لب کارون آغاسی

لب کارون چه گلبارون

میشه وقتی که میشینند دلدارون

تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون

هرروز و تنگه غروب تو شهرما

صفا داره لب شط پای نخلها

چه خوبو قشنگه لب کارون چه گلبارون

لب کارون چه گلبارون

میشه وقتی که میشینند دلدارون

تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون

هرروز و تنگه غروب تو شهرما

صفا داره لب شط پای نخلها

چه خوبو قشنگه لب کارون

میشه وقتی که میشینند دلدارون

تو قایقها دور از غمها میخونند نغمه خوش روی کارون

لب کارون چه گلبارون

میشه وقتی که میشینند دلدارون


لب کارون آغاسیمتن و دانلود آهنگ دلبر شیرین

بنشین دلبر شیرین که برات قصه بگم سرتو شونه م مثل یه گل ماچت کنم 

بنشین از پشت هریر تو چشمات نگام بکن تا منم نازت کنم یواش یواش خوابت کنم

من افتادم به دامتت مکن ناز که میخوامت

مکن ناز که میخوامت

 

دلم میخوات یه شب با تو بشینم که شاید رو لبات خنده ببینم

گل بوسه رو لب های تو نشسته دلم میخوات من اون گل رو بچینم

من افتادم به دامت مکن ناز که میخوامت
لب کارون آغاسی                                    

متن و دانلود آهنگ مرو با دیگری آغاسیدلم گرفته میخوام دلم گرفته میخوام گریه کنم

 

در این زمونه به کی شِکوه کنم

 

وای دل من وای دل من وای دل من

 

زدست قهر تو من خسته شدم

 

چو مرغ بالُ پر بسته شدم

 

وای دل من وای دل من وای دل من

 

دلشده کاسه خون به لبم داده جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

 

اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری

 

دلشده کاسه خون به لبم داده جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

 

اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری

 

یار دگر داری اگر بعد از این جای من

 

تا به لبهات بوسه زند بعد از این جای من

 

چشم و دلم منتظره آه من بی اثره دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی

 

اومده ام گله کنم ز غمت شکوه کنم که تو رسوا بشی

 

من که در این شهر غریب عاشقی میکشم

 

دونه خون اشک روون شد خدا مونسم

 

دلشده کاسه خون به لبم داده جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

 

اومده دیوونه تو به در خونه تو مرو با دیگری

 

یار دگر داری اگر بعد از این جای من

 

تا به لبهات بوسه زند بعد از این جای من

 

چشم و دلم منتظره آه من بی اثره دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی

 

اومده ام گله کنم ز غمت شکوه کنم که تو رسوا بشی

 

من که در این شهر غریب عاشقی میکشم

 

دونه خون اشک روون شد خدا مونسم

 مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: کارون ,اومده ,دلدارون ,میشه ,میشینند ,گلبارون ,میشینند دلدارون ,میشه وقتی ,اومده دیوونه ,دلشده کاسه ,دانلود آهنگ ,غریب عاشقی میکشم
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

زندگی نامه حضرت خدیجه

حضرت خدیجه زندگی نامه حضرت خدیجه

نام: خدیجه

کنیه: کبری

نام پدر: خویلد بن اسد

نام مادر:  فاطمه دختر زائده بن اصم بن

مکان ولادت: حجاز

زمان وفات: 10 رمضان سه سال قبل حجرت

مدفن مطهر: مکه

khadije kobra زندگی نامه حضرت خدیجه 

زندگی نامه حضرت خدیجه (س)

حضرت خدیجه اولین همسر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اولین زنی که اسلام آورد و مادر فاطمه زهرا که از ن مشهور تاجر عرب و حجاز به شمار می رفت. پدرش خویلد بن اسد و مادرش فاطمه (دختر زائده بن اصم بن….) که سلسله آنها از “لوی” با پیغمبر اکرم و سایر هاشمیان، مشترک می شود. خدیجه از طرف پدر با رسول خدا، عموزاده و نسب هر دو به “قصی بن کلاب” می رسد. او از خانواده های اصیل و اشراف مکه است. تولد او نیز در مکه و چندین سال قبل از «عام الفیل» بوده است. حضرت خدیجه قبل از ازدواج با رسول خدا، ۲ بار شوهر کرده بود که هر دو از دنیا رفته بودند او از شوهر دوم خود (“ابوهاله بن ….تمیمی” ) فرزندی داشت که نامش “هند” بود که از همین جهت به او لقب “ام هند” دادند. عده ای از علمای بزرگ معتقدند که خدیجه قبلا ازدواجی نکرده بود و فرزندان منتسب به او، مربوط به خواهرش است.

بانوی ثروتمند حجاز و تجارتش

در آن زمان که مردم مکه، از راه تجارت امرار معاش می کردند خدیجه نیز از آنجا که از ثروتمندان مکه و کارهای تجارتی می کرد و چندین شتر در دست کارگزاران او بود که در اطراف کشورهایی مثل شام، مصر و حبشه، رفت و آمد و دادوستد داشت، وقتی آوازه درستی و امانتداری و خوش خلقی رسول خدا را شنید و لقب “محمد امین” را از او دید، در پی مذاکراتی که با ابوطالب، عموی پیغمیر کرد “محمدامین ” را در کاروان تجارتی خود، در امور مربوط به دادوستدهایش انتخاب کرد و از آن پس پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانی در سفرهای تجارتی برای حضرت خدیجه سود فراوانی بدست آورد. در سفری که پیغمبر برای تجارت به شام رفت، حضرت خدیجه غلام خود “میسره” را همراه او کرد و دستور داد تا همه جا، او را همراهی و مراقبت نماید. درشهر بصری در نزدیکی شام به راهبی به نام “نسطورا” برخورد کردند که او به غلام، از آینده پیغمبر و نبوت او خبر داد و از طرفی سود بسیاری عاید آنها شد که تا آن موقع، در هیچ سفری به این اندازه نبود. بعد از برگشت از شام، میسره، احوالات سفر و گفتار راهب و مشاهداتش را که از عظمت و معنویت محمد بود، برای خدیجه تعریف کرد و از همین جا بود که او را مشتاق همسری با “محمد امین” نمود.

ازدواج خدیجه با رسول خدا

با وجودی که مردان ثروتمندی از قریش چون “ابوجهل بن هشام” و “عقبه بن ابی معیط” از او خواستگاری کرده بودند ولی خدیجه که شیفته درستکاری و امانتداری و مکارم اخلاقی و جهات معنوی او شده بود، خود، پیشنهاد ازدواج داد و برخلاف سنت های ازدواج در میان اعراب جاهلی آن زمان، مال و ثروت زیادی از دارائیش را به محمد، هدیه کرد. محمدامین نیز این پیشنهاد را پذیرفت و مراسم عقد آنها با حضور عموهای پیامبر و بستگان خدیجه که از هه مشهورتر پسرعموی او “ورقه بن نوفل” بود انجام و خطبه عقد توسط “ابوطالب” که بزرگ بنی هاشم و عمو و کفیل پیامبر بود، اجرا شد. مهریه آن حضرت بنا به نقل برخی تاریخ ۲۰ شتر و بنا به نقل بعضی ۱۲ اوقیه و نیم که پانصد درهم می شود، بود. بر سر این جریان ن مکه رابطه شان را با خدیجه قطع و او را تنها گذاشتند. حضرت رسول در آن موقع ۲۵ سال و خدیجه بنا به اقوال مختلف بین ۴۰ تا ۲۸ سالگی بوده اند. برای اطلاع کامل به کتب مربوطه مراجعه شود. او اولین همسر رسول خدا بود و تا وقتی که حیات داشت هیچ زن دیگری اختیار نکرد و ثمره این ازدواج، دو پسر بنام قاسم و عبدالله که هر دو قبل از بعثت پیامبر از دنیا رفتند و ۴ دختر بنام زینب، ام کلثوم، رقیه و فاطمه زهرا سلام اله علیها بود. فاطمه زهرا، بعد از بعثت به دنیا آمد.

khadije kobra 2 زندگی نامه حضرت خدیجه

شمه ای از فضایل حضرت خدیجه

اولین زنی که در نزد پیامبر از احترام و محبوبیت خاصی برخوردار بود.

۱- حدیث مشهوری میان اهل شیعه و اهل سنت است که پیغمبر فرمود: از مردان گروه زیادی به کمال رسیدند ولی از میان ن فقط چهار زن که عبارتند از: آسیه دختر مزاحم (زن فرعون)، مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد و فاطمه دختر محمد صلی الله علیه و آله و سلم.

۲- و نیز فرمود: بهترین ن بهشت چهار زن هستند: مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، فاطمه دختر محمد ص، آسیه دختر مزاحم.

۳- در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام، از رسول خدا روایت است که فرمود: درشب معراج چون بازگشتم، از جبرئیل پرسیدم آیا حاجتی داری؟ جبرئیل گفت: خدیجه را از طرف خداوند و از جانب من سلام برسان.

۴- او یک همسر فداکار و ایثارگر، بهترین یاور برای رسول خدا و در تمام مشکلات و سختی های پی در پی و تبعیدها و محاصره های پیامبر، قوی ترین پشتییان و همراه او بود. اموال خود را در راه اهداف الهی همسرش و گسترش و تقویت اسلام، بخشش کرد و

با ثروت بسیارش در راه تثبیت و پیشرفت اسلام، بسیار موثر بود.

۵- او زنی با کمال و با شخصیت و با فضیلت بود و از همین رو از ن دیگر ممتاز و پیامبر خدا او را بسیار دوست می داشت.

برخی وقایع دوران زندگی حضرت خدیجه با رسول گرامی اسلام

۱- تجدید بنای خانه کعبه و حکمیت رسول خدا که در ۳۵ سالگی رسول اکرم اتقاف افتاد (مراجعه به کتب مربوطه)

۲- مبارزه با بت پرستی و اختلاف بین بت پرستان، توسط مردان و سران جامعه آن روز
۳- بعثت رسول اکرم و پیغمبری آن حضرت
۴- جنگ های پیغمبر

وفات؛ مدفن

حضرت خدیجه مدت ۲۵ سال در خانه پیامبر اسلام زندگی کرد و وی در سال دهم بعثت در دهم ماه رمضان و به مدت کوتاهی بعد از وفات “ابوطالب” عمو و سرپرست پیغمبر از دنیا رفت. آن سال را “عام الاحزان” سال اندوها گفته اند. مرقد او در «حجون مکه» در قبرستان ابوطالب کنار قبر عبدالمطلب، ابوطالب و عبدمناف می باشد.

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: خدیجه ,حضرت ,رسول ,دختر ,پیامبر ,پیغمبر ,حضرت خدیجه ,زندگی نامه ,فاطمه دختر ,نامه حضرت ,مریم دختر ,دختر عمران، خدیجه ,حضرت خدیجه اولین
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

جهنم تایلند کجاست؟

ای کسانی که ایمان آورده اید و ای کسانی که ایمان نیاورده اید و به تایلند سفر می کنید، بدانید و آگاه باشید که تایلند، جهنم هم دارد و اگر هم باور ندارید، در ادامه بخوانید و ایمان بیاورید …
از پاتایا در حال رفتن به بانکوک بودم و دنبال جهنم تایلند، دیشب از هر بانویی که در واکینگ استریت بود می پرسیدم؛ جهنم تایلند کجاست؟ می خندید و می گفت بفرمائید داخل! می دانستم دروغ می گوید! صبح که به سختی از خواب بلند شدم از پذیرش هتل پرسیدم؛ جهنم تایلند کجاست؟ خندید و گفت؛ تایلند بهشت هست و جهنم ندارد. می دانستم او هم دروغ می گوید، اما نمی دانست که دروغ می گوید و تایلند هم، جهنم دارد.

جهنم تایلند کجاست؟
جهنم تایلند کجاست؟

تنها اطلاعاتی که از جهنم تایلند داشتم، این بود که این جهنم در ۱۰۰کیلومتری جنوبی شرقی بانکوک و در مسیر پاتایا و نزدیک چون بوری Chon Buri ชลบุรี است. زبان تایلندی نمی دانستم و اطمینان داشتم با پانتومیم هم نمی توانم از مردم خنده روی تایلند آدرس جهنمشان را بگیرم، همه پرسشها بدون پاسخ بود، کسی نمی دانست جهنم کجاست! اصلا ۹۵درصد مردم تایلند بودایی هستند و در آئین بودا جهنم و بهشت معنی ندارد و همان عذاب زمینی تاوان گناهان است.
نکته اول) در مذهب بودا جهنم با نام ناراکا Naraka خوانده می‌شود و حضور در آن مثل جهنم ادیان ابراهیمی، ابدی نیست و گنهکار در آن زندانی نمی شود، بلکه عذاب ناراکا تا زمانی ادامه دارد که دوره‌ کارمای فرد طی شده باشد، کارمای منفی، او را برای مدتی به شکل گناهانش درمی‌آورد، کسانی که به تازگی مرده‌اند در محضر خدای مرگ یعنی فیا یوم Phya Yom حاضر می‌شوند. فیا یوم بعد از مقایسه‌ی فهرست کارهای خوب که روی صفحه‌ی طلایی نوشته شده با کارهای ناشایست که روی پوست سگ نوشته شده درباره‌ی اندازه‌ی ایمان شخص تصمیم می‌گیرد.

ناراکا متشکل از ۸ چاله است که هر کدام به ۱۶ چاله در نواحی دیگر متصلند و مجموعا ۱۳۶ چاله را پدید می‌آورند. این مناطق از نظر نوع شکنجه با هم متفاتند و هر شخص بر اساس تخطی‌ای که از او سر زده به چاله‌ای راهی می‌شود. این سیستم مدون شکنجه شباهتهای بسیاری با سنتهای مسیحی در کمدی الهی دانته دارد. اما بر خلاف دوزخ دانته، مرده‌ها می‌توانند بعد از پایان عذابشان در ناراکا دوباره متولد شوند. تنها یک چاله متفاوت است: آویسی Avici  یا جهنم برگشت ناپذیر. پایین‌ترین منطقه‌ی جهان مردگان در واقع سرد است، نه مثل سایر ادیان گرم و برای کسانی در نظر گرفته شده که والدین خود، یک بودا و یکی از قدیسان بزرگ را به قتل برسانند. کسانی که در آویسی هستند باید تا زمان تولد بودایی جدید در عذاب و شکنجه باقی بمانند.

نقاشی جهنم ناراکا Naraka و خدای مرگ فیا یوم Phya Yom
نقاشی جهنم ناراکا Naraka و خدای مرگ فیا یوم Phya Yom

هنوز دنبال جهنم تایلند بودم، این بار از مرد کهنسالی پرسیدم؛ جهنم تایلند کجاست؟ خنده ای بر لبانش نشست و گفت؛ همان جایی که من فرزندانم را برای عبرت می فرستم! ۵۰ بات می گیرم تا تو را هم آنجا ببرم. طولی نکشید تا جلوی درب باغ جهنم وانگ سائن سوک Wang Saen Suk Hell Garden پیداه ام کرد.

درب باغ جهنم وانگ سائن سوک Wang Saen Suk Hell Garden
درب باغ جهنم وانگ سائن سوک Wang Saen Suk Hell Garden

بعد از کلی سرگردانی، جلوی دروازه جهنم بودم، در کنار ورودی، مجسمه بودایی به عنوان نگهبان نشسته بود و روی تابلو نوشته شده بود؛ «به جهنم خوش آمدید»

مجسمه دو روح پرتا در جهنم تایلند
مجسمه دو روح پرتا در جهنم تایلند

اولین چیزی که به چشم می آمد، دو مجسمه زن و مرد نیمه عریان، اسکلت اندام، زبان هایی کشیده شده تا آلت تناسلی، چشمانی از حدقه بیرون زده که بلندای هر کدام از آنها ۱۲ متری می شد. نام مرد نای نگئان Nai Ngean و زن نانگ تونگ Nang Thong بود، مرد در زندگیش آشوبگر و زن خطاکار جنسی بود و اهل ساحل، آن دو از ۵ حکم مقدس بودایی تخطی کرده بودند و اعمالشان عامل گرفتاریشان شده بود (میخوارگی، ، دروغ و غیبت، مصرف مواد و آسیب رساندن به موجودات زنده) و هر دو پرتا شده بودند!

مجسمه دو روح پرتا در جهنم تایلند
مجسمه دو روح پرتا در جهنم تایلند

نکته دوم) پرتا Preta ارواح کسانی‌ست که در زندگی‌‌شان حریص و حسود بودند و با گرسنگی پایان ناپذیر در دنیای بعد تنبیه شده‌اند. پرتاها نسبت به گرما و سرما خیلی حساسند و بر خلاف ارواح در حال عذاب در جهنم، می‌توانند آزادانه روی زمین گردش کنند و تا ابد به دنبال غذا بگردند. برخی سنت‌ها می‌گویند که غذای ارواح وقتی می‌خواهند آنرا بخورند شعله‌ور می‌شود، برخی منابع دیگر پرتاها را نامرئی توصیف می‌کنند، که تنها برای افراد دیوانه قابل مشاهده هستند. می گویند؛ گردن پرتاها آنقدر بلند است که اجازه ندهد غذا به شکمشان برسد و خلاصه اندامشان شبیه اجساد است.

÷گنهکاران در حال جوشانده شدن در جهنم تایلند
گنهکاران در حال جوشانده شدن در جهنم تایلند

در پای این مجسمه‌ها، ۴ گناه‌کار داشتند در آب داغ جوشانده می‌شدند در حالی که نگهبان با نیزه به آنها ضربه می‌زد. در اطراف دیگ و مجسمه‌های بزرگ، ۲۰ مجسمه‌ی دیگر هم قد من، که سرهایشان با سر حیوانات عوض شده بود در وضعیتهای وحشتناک قرار داشتند: در حال جهیدن، دست بردن، چنگ زدن و مثل احمق‌ها دور خود چرخیدن. تبدیل شدن آنها به حیوانات تاوان گناهانشان بر روی زمین بود

افراد گنهکار که در ناراکا (جهنم بودایی) به شکل حیوان بودند
افراد گنهکار که در ناراکا (جهنم بودایی) به شکل حیوان بودند
گناه مرتکب شده نام حیوان گناه مرتکب شده نام حیوان
فاسدان مالی خوک تخریب کنندگان جنگل آهو
ناشکرها ببر آتش سوزی مار
حسودان خرگوش کار مرغ
مشاجره کنندگان اردک قمارباز اسب
ان دریایی ماهی نابودگر گیاهان بز
ان برنج پخته شده پرنده زیر آب زن لاکپشت
فروشنده مواد گاو متقلب وزغ
آزار دهنده همنوع سگ معتاد سوسمار
خرابکار موش نابود کننده حیاط وحش فیل
فیل نماد نابودکننده حیات وحش
فیل نماد نابودکننده حیات وحش
فیل نماد نابودکننده حیات وحش
گاو نماد فروشنده مواد مخدر

فیا یوم، یا همان خدای مرگ، در یک حفره در سمت چپ من نشسته بود. جلوی او دو جان تازه مرحم ایستاده بودند که به گردنهایشان زنجیر بسته شده بود و منتظر قضاوت بودند.

فیلا بوم یا خدای مرگ در حال محاسبه اعمال اجساد در جهنم تایلند
فیلا بوم یا خدای مرگ در حال محاسبه اعمال اجساد در جهنم تایلند

در جهنم تایلند در حال گردش بودم و با شکنجه‌ها برای گناهان متفاوتی آشنا می شدم. مردان عبوسی که لباس بودایی به تن داشتند نقش شکنجه‌گرها را اجرا می‌کردند. در میانه‌ی راهرو چند فرد برهنه از درختی خاردار بالا می‌رفتند، در حالی که سگها از پایین پایشان حمله می‌کردند و کلاغ‌ها از بالا چشمهایشان را هدف گرفته بودند. کسانی که تجاوز کنند و با شوهر یا زن دیگران کنند اینچنین عذاب خواهند شد، یاد دیشب در واکینگ استریت افتادم و …

ن و مردان کار تایلندی در حال بالا رفتن از درخت
ن و مردان کار تایلندی در حال بالا رفتن از درخت

سایر شنکجه‌ها شامل فرو بردن نیزه به بدن یک زن به عنوان جریمه‌ی تزریق، سقط جنین و کنترل باروی می‌شد. بی‌وفایی و زیاده‌طلبی با درآوردن چشم تلافی می‌شد و سر کسی که بودا را خوار شمرده بود با ضربات وحشیانه‌ی یک میله‌ی فلزی پاسخ می‌گرفت.

فرو کردن نیزه در مهبل زن سقط جنین کننده
فرو کردن نیزه در مهبل زن سقط جنین کننده

بعضی از این شکنجه ها به صورت انفرادی انجام می‌شد اما در بعضی، گروههای بزرگ از گناهکاران با هم شکنجه می‌شدند. یک صحنه‌ی خاص مردی فاسد و یک برنج را به تصویر درآورده بود (سر خوک و پرنده داشتند) که با تبر مورد ضربه قرار می‌گرفتند، روده‌های یک مرتاض وظیفه‌نشناس توسط یک پرنده از شکم او بیرون کشیده می‌شد در حالی که گلوی یک مواد مخدر فروش که سر گاو داشت به طرز بی‌رحمانه‌ای بریده می‌شد.

شکنجه گناهکاران در جهنم تایلند
شکنجه گناهکاران در جهنم تایلند

در کنار آنها یک گناهکار که سر انسان داشت داشت با اره از وسط نصف می‌شد و به سر دیگری ستاره کوبیده می‌شد. یک مجسمه‌ی دیگر هم جالب بود، که شبیه به بلمیه‌ها Blemmye ، قبیله‌ی آدمخوارهای مشهور افریقایی بود، که سر نداشت و صورتش داشت از بالاتنه‌اش بیرون می‌زد. اولین گزارش از بلمی‌ها مربوط به قرن اول میلادی‌ست و گفته شده که بلمیه‌ها سر نداشتند و چشم و دهانشان از درون سینه‌شان بیرون زده. از آنها در کتابهای داستانی قرون وسطی زیاد صحبت شده. مثلا در شکسپیر ۱۶۰۳ میلادی: و همنوع‌خوارانی ک یکدیگر را می‌خورند، آدمخوارها و کسانی که سرشان در زیر شانه هایشان رشد می‌کند. کسانی که ی کنند یا مایملک دیگران را از بین ببرند نتیجه‌ی اعمال بدشان را چنانچه تصویر شده می‌بینند.

بلمیه‌ها Blemmye آدمخوار در جهنم تایلند
بلمیه‌ها Blemmye آدمخوار در جهنم تایلند

صحنه‌ی دیگری یک زن را نشان می‌دهد که همسر خود (یک پدر خوب) را کشته و نیزه‌ای از گلو به سمت قلبش فرو رفته. زنی که گناه سقط جنین را مرتکب شده در یک منگنه توسط دو نگهبان جهنم در هم می‌شکند. یک تجاوز‌گر هم به یک تیرک زنجیر شده و نیزه‌ی سه‌شاخه‌ای بر آلتش فرو می‌کردند.

مجازات زن سقط جنین کننده در جهنم تایلند
مجازات زن سقط جنین کننده در جهنم تایلند

نکته سوم) یاد جهنم توصیفی خودمان افتادم و نقاسی های قهوه خانه ای و قیام مختار و ….

بخشی از نقاشی انتقام مختار، موزه رضاعباسی
بخشی از نقاشی انتقام مختار، موزه رضاعباسی

راهم را به سمت انتهای باغ ادامه دادم و از بین ازدحام بدنهای در هم پیچیده گذشتم. در طول مسیر همچنان صورتهایی را در گوشه‌ی چشمم می‌دیدم،خیلی از این مجسمه‌های سیمانی و گچی در واقع زنده به نظر می‌رسیدند و گاهی می‌دیدم که به چشمهایم زل زده‌اند. حس وحشت‌انگیزی بود. در آنسوی باغ من با مست ها مواجه شدم. این مردان در حالی که ماموران جهنم روغن داغ توی حلقشان می‌ریختند، هنوز شیشه‌ها را به چنگ داشتند.

گنهکاران در جهنم تایاند با چشمانی از حدقه بیرون آمده
گنهکاران در جهنم تایاند با چشمانی از حدقه بیرون آمده

در کنار شکنجه‌های هولناک که با جزییات تصویر شده‌اند، تصاویری از پاداش کارمای خوب وجود دارد؛ در دورترین گوشه‌ی باغ، چند مجسمه در کنار یک درخت دور هم جمع شده‌اند. بر روی یک صندوق صدقات در نزدیکی آنها نوشته شده: کسانی که صدقه و لباس قرمز رنگ به راهب‌های بودایی می‌دهند و تصاویر بودا را می‌سازند در عصر مذهبی بودیساتایای بعدی دوباره متولد خواهند شد. در واقع بعد از عبور این زمین طولانی شکنجه، پیدا کردن این پیام مثبت در پایان راه باعث راحتی خیال می‌شد. در نزدیکی آن و در سایه‌ی درختی دیگر تصویری از بودا قرار گرفته بود. اوبا شفقت به پایین و بر گناهکارانی که دستهایشان را مستاصلانه برای دعا به سوی او بلند کرده بودند لبخند می‌زد.

گنهکاران در جهنم تایلند و بریدن بدنشان با اره
گنهکاران در جهنم تایلند و بریدن بدنشان با اره

من از مسیر بازی که موازی جهنم بود به سمت درب ورودی برگشتم. مجسمه‌های این سمت به آن اندازه خشونت‌بار نبودند، در عوض حالت تسکین داشتند. در عین حال متوجه بودم که رگه‌های ترس هنوز وجود دارد، وقتی دیدم که مردی با آرامش امعا و احشائش را به پرندگان می‌دهد.

مرد فروشنده مواد و عذاب او با خورده شدن روده توسط کلاغ
مرد فروشنده مواد و عذاب او با خورده شدن روده توسط کلاغ

در نزدیکی درب خروجی با ۱۲ مجسمه مواجه شدم که علائم طالع‌بینی چینی داشتند. و صندوق های صدقه کنارشان. طوفان همچنان ادامه داشت و هوا داشت تاریک می‌شد. مجبور بودم از سرپناه باغ جهنم بیرون بیایم و سعی کنم راهم را به سمت بانکوک پیدا کنم، اما بعد از دیدن جهنم ، نیاز به کمک ماورایی داشتم، تابلو نوشته بود کسی که در سال خوک به دنیا آمده روی روز دوازدهم، ششمین ماه و سال مار کوچک تاثیر دارد. او باید با پرداخت یک بات برای هر سال از عمرش از ارواح خبیثه دوری کند.

صندوق های صدقات در جهنم تایلند
صندوق های صدقات در جهنم تایلند

من یک مشت بات در سوراخ جعبه انداختم و تعظیم کوچکی به روح مونث که جلوی من سوار بر یک خوک بود کردم. مطمئن نبودم که این روش درستش است ولی ظاهرا یک راهب که از آنجا می‌گذشت را راضی کرد. سرم را بلند کردم و او را در حال لبخند زدن به خودم دیدم. یاد خنده های تلخ دختران و ن تایلندی افتادم …. لبخند تلخ تایلندی
باغ جهنم را ترک کردم و به سمت جاده‌ی اصلی به راه افتادم. عصر بود ولی ابرهای تیره آسمان را تاریکتر نشان می‌دادند. در تمام طول روز حتی یک تاکسی هم ندیدم و داشتم یک نقشه می‌کشیدم که شاید یکی از راهب‌ها دلش برایم بسوزد و اجازه بدهد که بر کف معبد بخوابم.

مجازات افراد خاطی در جهنم ادامه دارد
مجازات افراد خاطی در جهنم ادامه دارد

همانطور که در جاده‌ی طولانی بین وانگ سائن سوک و دهکده‌ی بانگ سائن حرکت می‌کردم دو سگ ولگرد هم با من همراهی کردند، هر کدام در یک طرف من. بعد از ده دقیقه به جاده‌ی اصلی رسیدم و برای اولین اتومبیلی که می‌گذشت دست تکان دادم. در کمال تعجب ون توقف کرد. سعی کردم با پانتومیم اتوبوس نشان بدهم و گفتم کرونگ تپ (اسم تایلندی بانکوک). راننده سرگرم شده بود اما ظاهرا فهمید من چه می‌خواهم و مرا به نزدیکترین ایستگاه اتوبوس رساند و پنج دقیقه بعد من در اتوبوس به مقصد پایتخت نشسته بودم در حالی که در مورد کارما تعمق می‌کردم.

صندوق صدقات در پائین همه مجسمه ها
صندوق صدقات در پائین همه مجسمه ها

نکته چهارم) در پائین تمام مجسمه ها، صندوق صدقات بود و بالای آن نوشته شده بود؛ اگر شیطان را در این دنیا ملاقات کنی، در نذر کردن تاخیر نکن، چون تو را در غلبه بر او در زندگی بعدی کمک خواهد کرد. دوباره یاد ایران افتادم، این چه جهنم دره ای بود که من رفتم
جهنم‌دره یا جهنا واژه‌ای عبری برای بیان جهان زیرین و سرزمین تاریکی است، و شاید بتوان آن را برابر با جهنم مسلمانان و دوزخ ایرانیان دانست، واژه انگلیسی جهنا Gehenna بیانی استGe’enna  یونانی در عهد جدید، رونوشتی آوایی از Gēhannā  زبان آرامی و برابر با Ge Hinnom عبری که برگردان گفتاری آن “دره هینوم” است. درعهد عتیق برگردان گِی بِن هینوم “دره پسران هینوم” است و در تلمود آن را Gehinnam نوشته‌اند.

جهنم تایلند را هم دیدم
جهنم تایلند را هم دیدم

مشخصات بیشتر درباره باغ جهنم وانگ سائن سوک؛
بعد از این سفر متوجه شدم که در تایلند سه باغ جهنم وجود دارد که البته انگار من از بزرگترین آنها بازدید کرده بودم Wat Phai Rong Wua, Wang Saen Suk, and Wat Thawet
نام تایلندی جهنم؛ สวนพุทธแดนนรก
سال ساخت؛ ۱۲ ژوئن ۱۹۷۶ توسط راهب کاراموزا
جنس مجسمه ها؛ سیمان
ساعت بازدید؛ ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر
هزینه بازدید؛ رایگان
شماره تماس؛  ۰۳۸-۳۸۱-۱۳۱، ۰۳۸-۳۸۲-۸۳۱
نحوه دسترسی؛ از ایستگاه اتوبوس شرقی بانکوک به نام Ekkamai  با هزینه ۷۰بات
نقشه موقعیت مکانی؛ اینجا
زمان دسترسی؛ ۹۰ دقیقه از بانکوک

منبع : سایت http://safarnevis.com

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: جهنم ,تایلند ,مجسمه ,می‌شد ,کسانی ,بودند ,جهنم تایلند ,تایلند کجاست؟ ,وانگ سائن ,wang saen ,فروشنده مواد ,جهنم تایلند کجاست؟
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

Saadi Shirazi

 

Abū-Muhammad Muslih al-Dīn bin Abdallāh Shīrāzī, Saadi Shirazi[1] (Persian: ابومحمد مصلح الدین بن عبدالله شیرازی) better known by his pen-name as Saʿdī (Persian: سعدی) or simply Saadi, was one of the major Persian poets of the medieval period. He is not only famous in Persian-speaking countries, but has also been quoted in western sources. He is recognized for the quality of his writings and for the depth of his social and moral thoughts.

 

Biography

A native of Shiraz, his father died when he was an infant. Saadi experienced a youth of poverty and hardship, and left his native town at a young age for Baghdad to pursue a better education. As a young man he was inducted to study at the famous an-Nizamiyya center of knowledge (1195–1226), where he excelled in Islamic sciences, law, governance, history, Arabic literature, and Islamic theology.

The unsettled conditions following the Mongol invasion of Khwarezm and Iran led him to wander for 30 years abroad through Anatolia (he visited the Port of Adana, and near Konya he met proud Ghazi landlords), Syria (he mentions the famine in Damascus), Egypt (of its music and Bazaars its clerics and elite class), and Iraq (the port of Basra and the Tigris river). He also refers in his work about his travels in Sindh (Pakistan across the Indus and Thar with a Turkic Amir named Tughral), India (especially Somnath where he encountered Brahmans) and Central Asia (where he meets the survivors of the Mongol invasion in Khwarezm).

He also performed the pilgrimage to Mecca and Medina and also visited Jerusalem.[2] Saadi traveled through war wrecked regions from 1271 to 1294. Due to Mongol invasions he lived in desolate areas and met caravans fearing for their lives on once lively silk trade routes. Saadi lived in isolated refugee camps where he met bandits, Imams, men who formerly owned great wealth or commanded armies, intellectuals, and ordinary people. While Mongol and European sources (such as Marco Polo) gravitated to the potentates and courtly life of Ilkhanate rule, Saadi mingled with the ordinary survivors of the war-torn region. He sat in remote teahouses late into the night and exchanged views with merchants, farmers, preachers, wayfarers, thieves, and Sufi mendicants. For twenty years or more, he continued the same schedule of preaching, advising, and learning, honing his sermons to reflect the wisdom and foibles of his people. Saadi's works reflects upon the lives of ordinary Iranians suffering displacement, plight, agony and conflict, during the turbulent times of Mongol invasion.

Saadi was also among those who witnessed first-hand accounts of Baghdad's destruction by Mongol Ilkhanate invaders led by Hulagu during the year 1258. Saadi was captured by Crusaders at Acre where he spent 7 years as a slave digging trenches outside its fortress. He was later released after the Mamluks paid ransom for Muslim prisoners being held in Crusader dungeons.

When he reappeared in his native Shiraz he was an elderly man. Shiraz, under Atabak Abubakr Sa'd ibn Zangy (1231–60) was enjoying an era of relative tranquility. Saadi was not only welcomed to the city but was respected highly by the ruler and enumerated among the greats of the province. In response, Saadi took his nom de plume from the name of the local prince, Sa'd ibn Zangi. Some of Saadi's most famous panegyrics were composed an initial gesture of gratitude in praise of the ruling house, and placed at the beginning of his Bustan. The remainder of Saadi's life seems to have been spent in Shiraz.

The Journey of Saadi Shirazi

 

 

Saadi Shirazi is welcomed by a youth from Kashgar during a forum in Bukhara.

Due to the Mongol Empire invasion of the Muslim World, especially Khwarizm and Persia/Iran, Saadi like many other Muslims was displaced by the ensuing conflict thus beginning a 30 year journey. He first took refuge at Damascus and witnessed the famine in one of the most efficient cities of the world. After the frightful Sack of Baghdad in 1258 by Hulegu and the Ilkhanate Horde, Saadi visited Jerusalem and then set out on a pilgrimage to Mecca and Medina. It is also believed that Saadi may have also visited Oman an other lands south of the Arabian Peninsula.

Saadi then visits Mamluk Egypt, of Sultan Baibars. He mentions the Qadis, Muftis of Al-Azhar, the grand Bazaar, music and art. At Halab Saadi joins a group of Sufis who had fought arduous battles against the Crusaders. Further Saadi travels to Turkey first, mentions the port city of Adana and the wealthy Ghazi landowners in Anatolia.

Saadi mentions Honey-gatherers in Azerbaijan, fearful of Mongol plunder. Saadi finally returns to Persia where he meets his childhood companions in Isfahan and other cities. At Khorasan Saadi befriends a Turkic Emir named Tughral. Saadi joins him and his men on their journey to Sindh where he met Pir Puttur, a follower of the Persian Sufi grand master Shaikh Usman Marvandvi (1117–1274),[3] Saadi then traveled across the Indus River and when they reach the Thar Desert, Tughral hires Hindu sentinels. Tughral later enters service of the wealthy Delhi Sultanate and Saadi is invited to Delhi and later visits the Vizier of Gujarat. During his stay in Gujarat Saadi learns more of the Hindus and visits the large temple of Somnath; Saadi flees the temple due to an unpleasant encounter with the Brahmans.

Soon after Saadi returns to his native Shiraz and earns the patronage of its leaders.

His works

 

 

The first page of Bostan, from an Indian manuscript.

His best known works are Bostan (The Orchard) completed in 1257 and Gulistan (The Rose Garden) in 1258. Bostan is entirely in verse (epic metre) and consists of stories aptly illustrating the standard virtues recommended to Muslims (justice, liberality, modesty, contentment) as well as of reflections on the behaviour of dervishes and their ecstatic practices. Gulistan is mainly in prose and contains stories and personal anecdotes. The text is interspersed with a variety of short poems, containing aphorisms, advice, and humorous reflections. Saadi demonstrates a profound awareness of the absurdity of human existence. The fate of those who depend on the changeable moods of kings is contrasted with the freedom of the dervishes.

Saadi is also remembered as a panegyrist and lyricist, the author of a number of odes portraying human experience, and also of particular odes such as the lament on the fall of Baghdad after the Mongol invasion in 1258. His lyrics are found in Ghazaliyat (Lyrics) and his odes in Qasa'id (Odes). He is also known for a number of works in Arabic.

Of the Mongols he writes:

In Isfahan I had a friend who was warlike, spirited, and shrewd. His hands and dagger were forever stained with blood. The hearts of his enemies were consumed by fear of him; even the tigers stood in awe of him. In battle he was like a sparrow among locusts; but in combat,

"after long I met him: O tiger-seizer!" I exclaimed, "what has made thee decrepit like an old fox?"

He laughed and said: "Since the days of war against the Mongols, I have expelled the thoughts of fighting from my head. Then did I see the earth arrayed with spears like a forest of reeds. I raised like smoke the dust of conflict; but when Fortune does not favour, of what avail is fury? I am one who, in combat, could take with a spear a ring from the palm of the hand; but, as my star did not befriend me, they encircled me as with a ring. I seized the opportunity of flight, for only a fool strives with Fate. How could my helmet and cuirass aid me when my bright star favoured me not? When the key of victory is not in the hand, no one can break open the door of conquest with his arms.[4]

"The enemy were a pack of leopards, and as strong as elephants. The heads of the heroes were encased in iron, as were also the hoofs of the horses. We urged on our Arab steeds like a cloud, and when the two armies encountered each other thou wouldst have said they had struck the sky down to the earth. From the raining of arrows, that descended like hail, the storm of death arose in every corner. Not one of our troops came out of the battle but his cuirass was soaked with blood. Not that our swords were blunt—it was the vengeance of stars of ill fortune. Overpowered, we surrendered, like a fish which, though protected by scales, is caught by the hook in the bait. Since Fortune averted her face, useless was our shield against the arrows of Fate."[4]

Alexander Pushkin, one of Russia's most celebrated poets, quotes Saadi in his masterpiece Eugene Onegin:[5]

as Saadi sang in earlier ages,

"some are far distant, some are dead".

Saadi distinguished between the spiritual and the practical or mundane aspects of life. In his Bostan, for example, spiritual Saadi uses the mundane world as a spring board to propel himself beyond the earthly realms. The images in Bostan are delicate in nature and soothing. In the Gulistan, on the other hand, mundane Saadi lowers the spiritual to touch the heart of his fellow wayfarers. Here the images are graphic and, thanks to Saadi's dexterity, remain concrete in the reader's mind. Realistically, too, there is a ring of truth in the division. The Sheikh preaching in the Khanqah experiences a totally different world than the merchant passing through a town. The unique thing about Saadi is that he embodies both the Sufi Sheikh and the travelling merchant. They are, as he himself puts it, two almond kernels in the same shell.

Saadi's prose style, described as "simple but impossible to imitate" flows quite naturally and effortlessly. Its simplicity, however, is grounded in a semantic web consisting of synonymy, homophony, and oxymoron buttressed by internal rhythm and external rhyme something that Dr. Iraj Bashiri quite skillfully captures in his transcreation of the Prologue of the work:

"In the Name of Allah, the Compassionate, the Merciful

Laudation is due the most High, the most Glorious, Whose worship bridges the Gap and Whose recognition breeds beneficence. Each breath inhaled sustains life, exhaled imparts rejuvenation. Two blessings in every breath, each due a separate salutation.

Whose hand properly offers and whose tongue,

The salutation due Him, and not be wrong?

Says He: "Ingratiate yourself, O family of David,

Unlike the unthankful, that I thee bid!"

Subjects proper, best admit to all transgression,

At His threshold, with contrite expression;

How otherwise could mortal creatures ever,

Make themselves worthy of His discretion?

 

 

Saadi's mausoleum in Shiraz, Iran.

The shower of His merciful bounty gratifies all, and His

banquet of limitless generosity recognizes no fall. The inner secrets

of His subjects, He does not divulge, nor does He, for a rogue's

slight frailty, in injustice indulge.

O generosity personified!

To the Christian and the Magi,

You bestow with pleasure,

From Your invisible treasure.

O ardent benefactor!

You will lift Your friends high,

There is solid proof of that,

Not abandoning enemies to die!

He has ordered the zephyr to cover, with the emerald carpet of spring, the earth; and He has instructed the maternal vernal clouds to nourish the seeds of autumn to birth. In foliage green, He has clothed the trees, and through beautiful blossoms of many hues, has perfumed the breeze. He has allowed the life-imparting sap to percolate and its delicious honey to circulate. His power is hidden in the tiny seed that sires the lofty palm.

The clouds, the wind, the moon, and the sun,

For your comfort, and at your behest, run;

They toil continuously for your satisfaction,

Should not you halt, monitor your action?" [6]

Regarding the importance of professions Saadi writes:

Oh darlings of your fathers, learn the trade because property and riches of the world are not to be relied upon; also silver and gold are an occasion of danger because either a thief may steal them at once or the owner spend them gradually; but a profession is a living fountain and permanent wealth; and although a professional man may loose riches, it does not matter because a profession is itself wealth and wherever you go you will enjoy respect and sit on high places, whereas those who have no trade will glean crumbs and see hardships.

 

 

Tomb of Saadi in his mausoleum

Chief among these works is Goethe's West-Oestlicher Divan. Andre du Ryer was the first European to present Saadi to the West, by means of a partial French translation of Gulistan in 1634. Adam Olearius followed soon with a complete translation of the Bustan and the Gulistan into German in 1654.

Ralph Waldo Emerson was also an avid fan of Sadi's writings, contributing to some translated editions himself. Emerson, who read Saadi only in translation, compared his writing to the Bible in terms of its wisdom and the beauty of its narrative.[7]

Saadi is well known for his aphorisms, the most famous of which, Bani Adam, calls for breaking all barriers:[8]

بنى آدم اعضای یک پیکرند[9]

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

 

The poem is translated by M. Aryanpoor as:

Human beings are members of a whole,

In creation of one essence and soul.

If one member is afflicted with pain,

Other members uneasy will remain.

If you've no sympathy for human pain,

The name of human you cannot retain!

by H. Vahid Dastjerdi as:[10]

Adam's sons are body limbs, to say;

For they're created of the same clay.

Should one organ be troubled by pain,

Others would suffer severe strain.

Thou, careless of people's suffering,

Deserve not the name, "human being".

and the last translation by Dr. Iraj Bashiri:[11]

Of One Essence is the Human Race,

Thusly has Creation put the Base.

One Limb impacted is sufficient,

For all Others to feel the Mace.

The Unconcern'd with Others' Plight,

Are but Brutes with Human Face.

The translations above are attempts to preserve the rhyme scheme of the original while translating into English, but may distort the meaning. What follows is an attempt at a more literal translation of the original Persian:

"Humans (children of Adam) are inherent parts (or more literally, limbs) of one body,

and are from the same essence in their creation.

When the conditions of the time hurts one of these parts,

other parts will be disturbed.

If you are indifferent about the misery of others,

it may not be appropriate to call you a human being."

Notes

1.            ^ The City – Kathryn Hinds – Google Books. Books.google.com.pk. Retrieved 2012-08-13.

2.            ^ "The Bustan of Sadi: Chapter III. Concerning Love". Sacred-texts.com. Retrieved 2012-08-13.

3.            ^ Personal Observations on Sindh: The Manners and Customs of Its Inhabitants ... – Thomas Postans – Google Boeken. Books.google.com. Retrieved 2012-08-13.

4.            ^ a b "The Bustan of Sadi: Chapter V. Concerning Resignation". Sacred-texts.com. Retrieved 2012-08-13.

5.            ^ Full text of Eugene Onegin is available here.

6.            ^ "Gulistan of Sadi".

7.            ^ Milani, A. Lost Wisdom. 2004. Washington. ISBN 0-934211-90-6 p.39

8.            ^ From Gulistan Saadi. chapter 1, story 10

9.            ^ "گلستان سعدی، باب اول، تصحیح محمدعلی فروغی". Dibache.com. Retrieved 2012-08-13.

10.         ^ [Vahid Dastjerdi, H. 2006, East of Sophia (Mashriq-e-Ma'rifat). Qom: Ansariyan.]

11.         ^ "Iraj Bashiri's A Brief Note on the Life of Shaykh Muslih al-Din Sa'di Shirazi". Angelfire.com. Retrieved 2012-08-13.

 

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

آموزش تنظیمات اینترنت همراه اول نوترینو  در تمام گوشی های هوشمند

تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 4G

روش اول فعالسازی سرویس GPRS

شما می توانید سرویس اینترنت همراه اول (GPRS) را با ارتباط با یکی از درگاه های زیر فعال نمایید.

۱.  ارسال پیامک به شماره ۸۰۸۸

۲. ارسال دستور *۱۱۱*۲۳۱#

همچنین می توانید با ارسال پیامک به شماره ۸۰۰۸ تنظیماتGPRS  گوشی خود را دریافت کنید.

,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستیابی,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات Gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات Gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول Iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات Gprs همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ

تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 4G

روش دوم فعالسازی سرویس GPRS

تنظیمات را می توانید به صورت اتوماتیک از همراه اول بخواهید و یا اگر همراه اول نتواند تنظیمات را برای شما به صورت اتوماتیک تنظیم کند ، باید به صورت دستی این کار را انجام دهید . برای تنظیمات اتوماتیک به لینک زیر رفته و با وارد کردن شماره موبایل خود ، و انتخاب تنظیمات مربوط به Internet یا GPRS تنظیمات به صورت اتوماتیک برای شما خواهد آمد و یا به شما آموزش تنظیمات را نمایش می دهد .همینطور با پیامک کردن نام و مدل گوشی خود به شماره 8008 اگر گوشی شما قابلیت دریافت تنظیمات اتوماتیک را داشته باشد ، آن را دریافت می کند . اگر مدل گوشی خود را نمی دانید کد #06#* را در گوشی بزنید و شماره IMEI خود را به 8008 پیامک کنید .

لینک تنظیمات

,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستیابی,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات Gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات Gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول Iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات Gprs همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ

تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 3G

تنظیمات دستی فعالسازی سرویس GPRS

ما اگر در استفاده از این روش به مشکل برخوردید میتوانید تنظیمات را به صورت دستی وارد کنید . برای اینکه تنظیمات را به صورت دستی وارد کنید ، باید از اطلاعات زیر را در ساخت کانکشن استفاده کنید. ابتدا از منوی start گزینه setting را انتخاب کنید آن گاه در منوها گزینه connectionو GPRS Setting را انتخاب کنید. در گزینه Manage existing connections، نام این اتصال را MCI GPRS قرار دهید. برای ادامه کار گزینه next را انتخاب کنید وبرای Access point name مقدار mcinet را قرار دهید. بعد از این مرحله به connection بازگردید، سپس گزینه edit proxy server را انتخاب کنید. در گزینه advanced مقادیر زیر تعریف کنید:

Name: MCI-GPRS

APN: mcinet

WAP Proxy: 192.168.194.73

Port: 9201

HTTP Proxy: 192.168.194.73

Port: 8080

چه نیازمندی هایی برای استفاده از نوترینو وجود دارد؟

حضور در محدوده ی پوشش 3G

علامت های 3G، H ، H+ بر روی نمایشگر گوشی همراه شما نشان می دهد که در محدوده پوشش 3G قرار دارید.

داشتن تلفن های همراهی که تکنولوژی 3G را پشتیبانی کند.

فعالسازی 3G با خرید یکی از بسته های نوترینو.

,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستیابی,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات Gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات Gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول Iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات Gprs همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ

تنظیمات اینترنت همراه اول , تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید , تنظیمات اینترنت همراه اول 3G

چگونه بسته های نوترینو را فعال کنیم؟

کد دستوری *۱۰۰# به منظور فعال سازی بسته ها، آگاهی از میزان مصرف و دریافت راهنمای بسته های نوترینو فراهم شده است.

,تنظیمات اینترنت همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 4g,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 4,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Htc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید Mcc,تنظیمات اینترنت همراه اول اندروید دستی,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید,تنظیم اینترنت همراه اول اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول اندروید 4,تنظیم اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت 4g برای همراه اول,تنظیمات دستی اینترنت 4g همراه اول,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی نوکیا,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی اندروید,تنظیم Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات Gprs همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول نقطه دستیابی,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول دستی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گالکسی اس 3,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی گرند,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی S5,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ گلکسی اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول سامسونگ,تنظیمات اینترنت همراه اول ویندوز فون 8.1,تنظیمات Gprs همراه اول برای ویندوز فون 8.1,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای ایفون,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای اندروید,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول 3g برای هواوی,تنظیم اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات Gprs همراه اول 3g,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول 3g,تنظیمات اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول Iphone 6,تنظیم اینترنت همراه اول آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول روی آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول در آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات Gprs همراه اول برای Iphone 6,تنظیمات دستی اینترنت همراه اول برای آیفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول گوشی ایفون 6,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S5,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ S3,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ گلکسی S4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اس 4,تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ اندروید,تنظیمات Gprs همراه اول برای گوشی سامسونگ,تنظیم اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ,دریافت تنظیمات اینترنت همراه اول برای گوشی سامسونگ

آموزش تنظیمات اینترنت همراه اول نوترینو  در تمام گوشی های هوشمند

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: تنظیمات ,گوشی ,gprs ,گزینه ,صورت ,نوترینو ,آموزش تنظیمات ,اینترنت همراه ,انتخاب کنید ,صورت اتوماتیک ,صورت دستی ,تنظیمات اینترنت همراه ,آموزش تنظی
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

Top 10 Animals that are at the verge of extinction

Ever wondered how life would be if there were no animals on this planet? Well, life wouldn’t be the same because animals may seem insignificant or very dangerous to human beings. But each one of these animals plays a very crucial role in the ecological system.

Wildlife plays a very significant role by harmonizing the environment. Different species of animals, from large to small, such as;

The Rhinos, Elephant, Pangolin etc. are almost extinct. Illegal trade of animals is happening everywhere in the world, and its value is roughly 7-23 billion US dollars. Between the year 2013 and 2016, nearly 20 tons of Pangolin scales are held from prohibited shipment in Africa. If no action is taken against this illegal poaching, these precious animals will disappear from the face of this earth. Below is a list of top ten animals that are almost extinct.

10. Giant Panda

Giant Panda
It is also known as

panda bear. Gaint panda originates from central China. It is a treasure here in China and is adored all over the world. This panda has white and black colors on its body. Researches shows that adult pandas can live up to 30 years. However, this is not always the case. Because both the Cubs and adult pandas die because of many predators such as the yellow-throated martens and the snow leopard that kill and consume this animal. In particular, pandas are in danger of extinction due to loss and disintegration of habitat, and by people hunting other animals and harvesting plants from the forests. The most depraving thing is that they are also vulnerable to the loss of habitat and destruction. Nevertheless, only humans can assurance a great opportunity for the pandas to continue living by protecting them and the environment they live.

9. Javan Rhinoceros

Javan Rhinoceros
It is the rarest and most susceptible species of rhinos. With only approximately 60 of them remaining in the National Park of Ujung Kulonin Indonesia. The most recent rhino died in Vietnam in 2010. This rhino has only one horn which is around 10 inches. Its body is darkish gray in color. Its skin has several free folds making it look like a shield. The population of the rhinos is a major concern, and the small hereditary variety makes it very hard for them to continue being viable.

The main things that dangers the Javan rhino are; The major explosions of the Anak Krakatau volcano and the tsunamis that kill them in large numbers. Rhinos have also died from diseases in the recent years that are known to have been transmitted by the wild livestock. The WWF is keeping track of the rhinos and observes their movement, distribution, genetic diversity, ratio and their behavioral pattern. WWF also supports management of the environment in the national park of Ujung Kulon. The significant efforts concentrating on the removal of the Arenga palm an aggressive species that leaves the place unproductive of foods for the rhinos. It also supports anti-poaching guards.

8. Mountain Gorilla

Mountain Gorilla
It is yet another animal that is almost becoming extinct. They are found particularly in Congo, Uganda, and Rwanda. It is the largest and greatest gorillas. They have featured in several movies such as Tarzan and King Kong. According to WWF, mountain gorillas are affected by fragmentation, human-wildlife conflict, and habitat. Therefore it is very crucial for us to protect them before they become completely extinct. Mountain gorillas die due to habitat loss, human diseases and also illegal poaching. WWF is working closely with the governments in all parts the Congo Basin, international institutions, and timber companies to encourage talks and the use of excellent environmental practices in the tree industry.

6. Pangolin

Pangolin
Pangolin is the only mammal whose entire body is covered with scales. They have large, curved claws for digging termite and ant nests. They are used to draw barks from trees and pulling logs so as to find their insect prey. Also, they are known as scaly anteaters, and they are increasingly becoming victims of illegal poaching in Asia and Africa where they are found. Their meat is a delicacy while their scales are highly valued. Only eight species of the pangolin exist today with four species living in Asia and another four species in Africa. International and national laws protect these pangolins. These species are on the list of Critically Endangered on the IUCN Red List of Threatened Species. In 2011, approximately over one hundred pangolins were victims of illegal poaching and experts say that this is the most trafficked animal which will make them extinct.

6. Vaquita

Vaquita To Go Extinct
Vaquita is the rarest marine mammal in the world. Its body is gray with a white stomach, and around the eyes, it has dark patches. Of the seven species of the Vaquita, it is the smallest and the only one that in the Eastern Pacific Ocean where waters are warm. They live in a tiny area in the Gulf of California in the north. According to the WWF, only 30 vaquitas are remaining. The greatest threat is accidental deaths when they get got in gillnets that are meant to catch other marine species. If a ban on the gillnet is not enforced, then they will become extinct very fast and probably by 2018. It is therefore important to completely remove all these nets so that we can save the vaquita.

5. Amur Leopard

Amur Leopard
There are only 35 Amur leopards existing in the world today because many of them have been lost mainly due to illegal poaching and habitat loss. Amurs live in the Northern parts China and Russia in the Far East. This leopard lives a very self-contained life. They are also adamant and very fast. The biggest danger to the Amur leopard is illegal poaching since their fur is exquisite and spotted coat which makes it very expensive and can cost up to 1000 dollars. An organization consisting of Russian and 15 international NGOS has been formed to support the protection of the Amur leopard. It is known as the Amur Leopard and Tiger Alliance (ALTA), and it collects money raised by the international zoo community, corporate and public sponsors for implementing organizations that are working to save these magnificent and vulnerable animals.

4. Sumatran Orangutan

Sumatran Orangutan
It is one of the two species of orangutan, which is found in Indonesia on the island of Sumatra. Only eight orangutans that are presently kept in quarantine cages at the Sumatran Orangutan Conservation Programme at the Quarantine Centre are remaining because they require long time care due to disability and health related issues and they can therefore not be released into the wild just yet. The greatest threat for the Orangutan is the extensive destruction of the Sumatran rainforest by human activities such as logging, mining, construction of roads and it is also cleared to provide land for farming, which has made them easy targets for poaching because their population is left isolated and fragmented. In the process of capture and transport, approximately 6-8 of them die every day. International laws have been set that discourage illegal trading of this beast.

3. Saola

Saola
They were discovered just the other day in the year 1992. And, they are already on the edge of being extinct, with populations predictable to be as low as only a few dozen. They are being threatened mainly by habitat loss and hunting. Soala look like antelopes with two black horns that are long and smooth that are parallel and are curved backward a little. Their horns can grow up to 50cm long. They have white patches on the cheeks, lips and the chin. They exist in Vietnam and Laos.

The biggest risk to the saolas is hunting done for their meat and horns that are used as trophies. Villagers set traps that catch these saolas. Another threat is habitat loss because humans are clearing forests for infrastructure and agriculture and this is the home for these saolas. WWF has have been involved with the protection of the saola thus reinforcing and creating protected areas and working on research, community centered forest controlling, capacity building, and strengthening law implementation.

2. South China Tiger

South China Tiger
It is also known as the Amoy found in the forests of South China. Its size is smaller than other sorts of the tiger. It is the most critically threatened cat. Only approximately 30-50 of them remaining. China hunts it at a very high rate. Which has become the greatest threat to wiping them out of the face of earth. To help save this tiger today the WWF is planning to introduce captive-bred tigers into the forests.

1. Hawksbill Turtle

Animals that are at the verge of extinction
They have pointed, and narrow beaks with a distinctive shape of overlapping scales on the shell that form a saw like look on the edges thus making them precious in the markets. They are found primarily all over the tropical oceans, mostly in coral reefs. The primary threat to these magnificent creatures is the unintended internment in fishing nets and over-exploitation by humans because of their beautiful shell and their meat. Also, their eggs are a delicacy to many people.

They also die because of habitat loss. Because of the decline in the coral reefs mainly due to destruction by humans. Several international treaties and agreements along with national laws protect the Hawksbill Turtle. Records in the Convention on International Trade in Endangered Species forbids the trade of this turtle. It is also categorized as critically endangered by The World Conservation Union. The population of this turtle is also monitored regularly by the National Marine Fisheries services.

It is therefore very evident that the greatest enemy that contributes to wildlife extinction are the humans; Through pollution, habitat depletion and degradation. Thus it is our responsibility to conserve animals, and the best way to do this is by first saving the environment around us.

Written By; Susan Wanjiku.

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

Rainforest

 

 

The Daintree Rainforest in Queensland, Australia.

 

 

The Daintree Rainforest near Cairns, in Queensland, Australia.

Rainforests are forests characterized by high rainfall, with annual rainfall between 250 centimetres (98 in) to 450 centimetres (180 in).[1] The monsoon trough, alternatively known as the intertropical convergence zone, plays a significant role in creating the climatic conditions necessary for the Earth's tropical rainforests.

Around 40% to 75% of all biotic species are indigenous to the rainforests.[2] It has been estimated that there may be many millions of species of plants, insects and microorganisms still undiscovered in tropical rainforests. Tropical rainforests have been called the "jewels of the Earth" and the "world's largest pharmacy", because over one quarter of natural medicines have been discovered there.[3] Rainforests are also responsible for 28% of the world's oxygen turnover, sometimes misnamed oxygen production,[4] processing it through photosynthesis from carbon dioxide and consuming it through respiration.

The undergrowth in some areas of a rainforest can be restricted by poor penetration of sunlight to ground level. If the leaf canopy is destroyed or thinned, the ground beneath is soon colonized by a dense, tangled growth of vines, shrubs and small trees, called a jungle[citation needed]. There are two types of rainforest, tropical rainforest and temperate rainforest.

Tropical

Main article: Tropical rainforest

 

 

General distribution of tropical rainforest

Tropical rainforests are characterized in two words: warm and wet. Mean monthly temperatures exceed 18 °C (64 °F) during all months of the year.[5] Average annual rainfall is no less than 168 cm (66 in) and can exceed 1,000 cm (390 in) although it typically lies between 175 cm (69 in) and 200 cm (79 in).[6]

Many of the world's rainforests are associated with the location of the monsoon trough, also known as the intertropical convergence zone.[7] Tropical rainforests are rainforests in the tropics, found in the equatorial zone (between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn). Tropical rainforest is present in Southeast Asia (from Myanmar (Burma) to the Philippines, Malaysia, Indonesia, Papua New Guinea and northeastern Australia), Sri Lanka, sub-Saharan Africa from Cameroon to the Congo (Congo Rainforest), South America (e.g. the Amazon Rainforest), Central America (e.g. Bosawás, southern Yucatán Peninsula-El Peten-Belize-Calakmul), and on many of the Pacific Islands (such as Hawaiʻi). Tropical rainforests have been called the "Earth's lungs", although it is now known that rainforests contribute little net oxygen addition to the atmosphere through photosynthesis.[8][9]

 

Temperate

                This section does not cite any references or sources. Please help improve this section by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. (February 2013)

Main article: Temperate rainforest

 

 

General distribution of temperate rainforest

Tropical forests cover a large part of the globe, but temperate rainforests only occur in few regions around the world. Temperate rainforests are rainforests in temperate regions. They occur in North America (in the Pacific Northwest, the British Columbia Coast and in the inland rainforest of the Rocky Mountain Trench east of Prince George), in Europe (parts of the British Isles such as the coastal areas of Ireland and Scotland, southern Norway, parts of the western Balkans along the Adriatic coast, as well as in Galicia and coastal areas of the eastern Black Sea, including Georgia and coastal Turkey), in East Asia (in southern China, Taiwan, much of Japan and Korea, and on Sakhalin Island and the adjacent Russian Far East coast), in South America (southern Chile) and also in Australia and New Zealand.[10]

 

Layers

A tropical rainforest is typically divided into four main layers, each with different plants and animals adapted for life in that particular area: the emergent, canopy, understorey/understory and forest floor layers.

Emergent layer

The emergent layer contains a small number of very large trees called emergents, which grow above the general canopy, reaching heights of 45–55 m, although on occasion a few species will grow to 70–80 m tall.[11][12] They need to be able to withstand the hot temperatures and strong winds that occur above the canopy in some areas. Eagles, butterflies, bats and certain monkeys inhabit this layer.

 

 

The canopy at the Forest Research Institute Malaysia

Canopy layer

Main article: Canopy (biology)

The canopy layer contains the majority of the largest trees, typically 30 metres (98 ft) to 45 metres (148 ft) tall. The densest areas of biodiversity are found in the forest canopy, a more or less continuous cover of foliage formed by adjacent treetops. The canopy, by some estimates, is home to 50 percent of all plant species. Epiphytic plants attach to trunks and branches, and obtain water and minerals from rain and debris that collects on the supporting plants. The fauna is similar to that found in the emergent layer, but more diverse. A quarter of all insect species are believed to exist in the rainforest canopy. Scientists have long suspected the richness of the canopy as a habitat, but have only recently developed practical methods of exploring it. As long ago as 1917, naturalist William Beebe declared that "another continent of life remains to be discovered, not upon the Earth, but one to two hundred feet above it, extending over thousands of square miles." True exploration of this habitat only began in the 1980s, when scientists developed methods to reach the canopy, such as firing ropes into the trees using crossbows. Exploration of the canopy is still in its infancy, but other methods include the use of balloons and airships to float above the highest branches and the building of cranes and walkways planted on the forest floor. The science of accessing tropical forest canopy using airships or similar aerial platforms is called dendronautics.[13]

Understorey/Understory layer

Main article: Understorey

The understorey/understory layer lies between the canopy and the forest floor. The understorey/understory is home to a number of birds, snakes and lizards, as well as predators such as jaguars, boa constrictors and leopards. The leaves are much larger at this level. Insect life is also abundant. Many seedlings that will grow to the canopy level are present in the understorey/understory. Only about 5% of the sunlight shining on the rainforest canopy reaches the understorey/understory. This layer can be called a shrub layer, although the shrub layer may also be considered a separate layer.

Forest floor

Main article: Forest floor

 

 

Rainforest in the Blue Mountains, Australia

The forest floor, the bottom-most layer, receives only 2% of the sunlight. Only plants adapted to low light can grow in this region. Away from riverbanks, swamps and clearings, where dense undergrowth is found, the forest floor is relatively clear of vegetation because of the low sunlight penetration. It also contains decaying plant and animal matter, which disappears quickly, because the warm, humid conditions promote rapid decay. Many forms of fungi growing here help decay the animal and plant waste.

 

Flora and fauna

 

 

West Usambara Two-Horned Chameleon (Bradypodion fischeri) in the Usambara Mountains, Tanzania.

More than half of the world's species of plants and animals are found in the rainforest.[14] Rainforests support a very broad array of fauna, including mammals, reptiles, birds and invertebrates. Mammals may include primates, felids and other families. Reptiles include snakes, turtles, chameleons and other families; while birds include such families as vangidae and Cuculidae. Dozens of families of invertebrates are found in rainforests. Fungi are also very common in rainforest areas as they can feed on the decomposing remains of plants and animals. Many rainforest species are rapidly disappearing due to deforestation, habitat loss and pollution of the atmosphere.[15]

Soils

                This section requires expansion. (December 2008)

Despite the growth of vegetation in a tropical rainforest, soil quality is often quite poor. Rapid bacterial decay prevents the accumulation of humus. The concentration of iron and aluminium oxides by the laterization process gives the oxisols a bright red colour and sometimes produces mineral deposits such as bauxite. Most trees have roots near the surface, because there are insufficient nutrients below the surface; most of the trees' minerals come from the top layer of decomposing leaves and animals. On younger substrates, especially of volcanic origin, tropical soils may be quite fertile. If rainforest trees are cleared, rain can accumulate on the exposed soil surfaces, creating run-off and beginning a process of soil erosion. Eventually streams and rivers form and flooding becomes possible.

Effect on global climate

A natural rainforest emits and absorbs vast quantities of carbon dioxide. On a global scale, long-term fluxes are approximately in balance, so that an undisturbed rainforest would have a small net impact on atmospheric carbon dioxide levels,[16] though they may have other climatic effects (on cloud formation, for example, by recycling water vapour). No rainforest today can be considered to be undisturbed.[17] Human induced deforestation plays a significant role in causing rainforests to release carbon dioxide,[18] as do other factors, whether human-induced or natural, which result in tree death, such as burning and drought.[19] Some climate models operating with interactive vegetation predict a large loss of Amazonian rainforest around 2050 due to drought, forest dieback and the subsequent release more carbon dioxide.[20] Five million years from now, the Amazon rainforest may long since have dried and transformed itself into savannah, killing itself in the progress (changes such as this may happen even if all human deforestation activity ceases overnight).[21] The descendants of our known animals may adapt to the dry savannah of the former Amazonian rainforest and thrive in the new, warmer temperatures.[21]

Human uses

 

 

Aerial view of the Amazon rainforest, taken from a plane.

Further information: Human uses of tropical rainforst

Tropical rainforests provide timber as well as animal products such as meat and hides. Rainforests also have value as tourism destinations and for the ecosystem services provided. Many foods originally came from tropical forests, and are still mostly grown on plantations in regions that were formerly primary forest.[22] Also, plant derived medicines are commonly used for fever, fungal infections, burns, gastrointestinal problems, pain, respiratory problems, and wound treatment.[23]

Native peoples

                This section requires expansion. (December 2008)

On January 18, 2007, FUNAI reported also that it had confirmed the presence of 67 different uncontacted tribes in Brazil, up from 40 in 2005. With this addition, Brazil has now overtaken the island of New Guinea as the country having the largest number of uncontacted tribes.[24] The province of Irian Jaya or West Papua in the island of New Guinea is home to an estimated 44 uncontacted tribal groups.[25] The tribes are in danger because of the deforestation, especially in Brazil.

Central African rainforest is home of the Mbuti pygmies, one of the hunter-gatherer peoples living in equatorial rainforests characterised by their short height (below one and a half metres, or 59 inches, on average). They were the subject of a study by Colin Turnbull, The Forest People, in 1962.[26] Pygmies who live in Southeast Asia are, amongst others, referred to as “Negrito”.

Deforestation

Main article: Deforestation

Tropical and temperate rainforests have been subjected to heavy logging and agricultural clearance throughout the 20th century and the area covered by rainforests around the world is shrinking.[27] Biologists have estimated that large numbers of species are being driven to extinction (possibly more than 50,000 a year; at that rate, says E. O. Wilson of Harvard University, a quarter or more of all species on Earth could be exterminated within 50 years)[28] due to the removal of habitat with destruction of the rainforests.

Another factor causing the loss of rainforest is expanding urban areas. Littoral rainforest growing along coastal areas of eastern Australia is now rare due to ribbon development to accommodate the demand for seachange lifestyles.[29]

The forests are being destroyed at a rapid pace.[30][31][32] Almost 90% of West Africa's rainforest has been destroyed.[33] Since the arrival of humans 2000 years ago, Madagascar has lost two thirds of its original rainforest.[34] At present rates, tropical rainforests in Indonesia would be logged out in 10 years and Papua New Guinea in 13 to 16 years.[35] According to Rainforest Rescue, a main reason for the increasing deforestation rate especially in Indonesia is the expansion of oil palm plantations to meet the growing demand for cheap vegetable fats and biofuels. In Indonesia, palm oil is already cultivated on nine million hectares and, together with Malaysia, the island nation produces about 85 percent of the world’s palm oil.[36][unreliable source?]

Several countries,[37] notably Brazil, have declared their deforestation a national emergency.[38] Amazon deforestation jumped by 69% in 2008 compared to 2007's twelve months, according to official government data.[39] Deforestation could wipe out or severely damage nearly 60% of the Amazon Rainforest by 2030, says a new report from WWF.[40]

However, a January 30, 2009 New York Times article stated, "By one estimate, for every acre of rain forest cut down each year, more than 50 acres of new forest are growing in the tropics..." The new forest includes secondary forest on former farmland and so-called degraded forest.[41]

 

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: rainforest ,rainforests ,tropical ,forest ,canopy ,layer ,tropical rainforests ,forest floor ,main article ,tropical rainforest ,understorey understory ,requires expansion december ,section requires expansion ,this section requires ,understorey understory
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

دانلود آهنگ قر تو کمرش فراوونه عهدیه

قر تو کمرش فراوونه
نمدونه کجا بریزه
همینجا همینجا
هی ، کمرُ میچرخونه
هی ، چونه رُ میلرزونه
نمدونه کجا بریزه
همینجا همینجا

اینجا میونه سبزه ها
با نازُ با عورُ عدا
دلش میخواد برقصه
مشاللا مشاللا

اون دختره رُ صداش بزن
رنگ نیناش ناناش بزن
اون دختره رُ صداش بزن
رنگ نیناش ناناش بزن


بیا با ما به میخانه
ببر کامی ز پیمانه
بیا با ما به میخانه
ببر کامی ز پیمانه

شده یارم گرفتارم
میه گلگون به لب بارم
شده یارم گرفتارم
میه گلگون به لب بارم

زنم نغمه مستانه
زنم نغمه مستانه
بُود ای گل من عشق تو آیینم
که در ساقر خود نقش تو میبینم

بُود ای گل من عشق تو آیینم
که در ساقر خود نقش تو میبینم
دانلود آهنگ اوسا کریم  عهدیه


بی تو نفس کشیدن برای من حرومه
از تو جدا نبودن همیشه ارزومه
عشق من و تو افسوس قصه ناتمومه
کاشکی منم میگفتم عاشقی کدومه

سرم هرچی بیاره میگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه…
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی زیاده یه روز کم
کار اوستا کریم

بردی دل از دستم
رندونه رندونه
دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

بردی دل از دستم
رندونه رندونه
دیونه ام کردی
دیونه دیونه
کشتی منو بی بهونه

سرم هرچی بیارهمیگم عیبی نداره
خدا خودش رحیمه…
یه روز شادی یه روز غم
یه روزی از یه روز کم
کار اوستا کریم


دانلود آهنگ خاطرخواه عهدیه


خاطرخواه

خاطر خواه میدونم
خاطرخواه دیوونم
خاطرخواتم والا به مولا
خاطرخوام حیرونم
خاطرخوام داغونم
خاطرخواتم تکی تو دنیا
برای تو میمیرم
به دامت اسیرم
خاطرخوای چشم سیاتم

تو خوبی
تو ماهی
فدات شم الهی
خاطرخوای قند لباتم
میخوام دیگه عالم و آدم بدونن
میخوام دیگه تو قصه مردم بخونن
خاطرخواهی رسوایی داره میدونم
خاطرخواهی شیدایی داره میدونم
مال منی جونم
مال منی عمرم
زبوی تو مستم
به یاد تو هستم آ..
تویی خوب و مهربونم
توی دنیا همزبونم
الهی بی تو نمونم
قدرتو حالا میدونم
یار یار یار مهربونم
درد درد دردت به جونم
یار یار یار مهربونم
درد درد دردت به جونممشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: عهدیه ,آهنگ ,دانلود ,دانلود آهنگ ,خودش رحیمه…یه ,غمیه روزی ,کمکار اوستا ,کردیدیونه دیونهکشتی ,یارم گرفتارممیه گلگون ,بزنرنگ نیناش ناناش ,صداش
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.
حقوق اعضای خانواده از نظر امام سجاد علیه السلام

حقوق خانواده
حق مادرت این است که :
بدانى ، او تو را در شکم خود حمل کرد، به گونه اى که هیچ کس بار دیگرى را نکشید.
از ثمره قلب خود، به تو غذایى داد که هیچ کس به کسى ندهد.
با تمام اعضاى خود، در نگهدارى تو کوشید.
در این اندیشه نیست که گرسنه و تشنه بماند، تا تو سیر و سیراب شوى .
بى لباس بماند تا تو را بپوشاند؛ در آفتاب بماند تا تو در سایه باشى ، از خواب خود چشم بپوشد تا تو راحت بخوابى .
از گرما و سرما تو را نگاه داشت ، تا فرزند او باشى .
پس نمى توانى او را شکر گزارى ، مگر به توفیق و یارى و کمک خداوند.
حق پدرت ، آن است که :
بدانى او اصل وجود تو است ، که اگر نمى بود، تو هم نبودى .
پس هر نیکى در خودت دیدى که از آن شگفت زده شدى ، بدان که پدرت ، اصل نعمت بر تو در آن خیر بوده است . پس خدا را به اندازه آن حمد و شکر کن . و نیرویى جز به سبب خدا نیست .
حق فرزندت ، این است که :
بدانى از تو است ، و در دنیاى گذرا، به خیر و شر خود، وابسته تو است . و تو در برابر سرپرستى او مسئولى که او را نیکو ادب نمایى ، به سوى خداى عزوجل راهنمایى کن ، و در طاعت خدا به او کمک رسانى .
پس در کارهاى او بکوش ، مانند کوشیدن کسى که مى داند در نیکى به او پاداش مى گیرد. و اگر با او بدرفتارى کند، عقاب مى شود.
حق برادرت ، این است که :
بدانى دست تو مایه عزت و قدرت تو است . پس او را سلاحى بر معصیت خدا مگیر، و براى ظلم کردن بر آفریدگان خدا، او را وسیله اى مساز.
و در برابر دشمنش ، یارى او را رها مکن .
و از خیر خواهى نسبت به او دریغ مدار. اگر اوامر خداى تعالى را پیروى کرد، چه بهتر. و اگر چنین نکرد، خدا را گرامى تر از او نزد خودت بدان . و نیرویى جز به سبب خدا نیستمشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: بدانى ,خود، ,خانواده ,حقوق ,علیه السلام ,سجاد علیه ,امام سجاد ,اعضای خانواده ,حقوق اعضای ,حقوق اعضای خانواده
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

The Role Of Supplication in human's life

 

Though many of the supplications which have been handed down from the Prophet and the Imams were certainly spontaneous utterances of the heart, others must have been composed with the express purpose of reciting them on specific occasions or passing them on to the pious.

Most of the prophetic supplications are short and could easily have been recited on the spur of the moment, but some of the prayers of the Imams - such as Zayn al-'Abidin's supplication for the Day of 'Arafa (no. 47) - are long and elaborate compositions.

Even if they began as spontaneous prayers, the very fact that they have been designated as prayers for special occasions suggests that they were noted down and then repeated by the Imam or his followers when the same occasion came around again.

Naturally it is not possible to know the circumstances in which supplications were composed, but we do know a good deal about early Islam's general environment which can help suggest the role that supplication played in the community. Many Muslims, no doubt much more so than today, devoted a great deal of their waking lives to recitation of the Qur'an, remembrance of God, and prayer.

Even those who left Mecca and Medina to take part in the campaigns through which Islam was spread or participate in the governing of the new empire did not necessarily neglect spiritual practices. And for those who devoted themselves to worship, supplication was the flesh and blood of the imagination. It provided a means whereby people could think about God and keep the thought of Him present throughout their daily activities. It was an intimate expression of tawhid or the `profession of God's Unity' which shaped their sensibilities, emotions, thoughts, and concepts.

In the Islamic context, supplication appears as one of the primary frameworks within which the soul can be moulded in accordance with the Divine Will and through which all thoughts and concepts centered upon the ego can be discarded. The overwhelming emphasis in the Sahifa upon doing the will of God - `Thy will be done', as Christians pray - illustrates clearly a God-centeredness which negates all personal ambitions and individual desires opposed in any way to the divine Will, a Will which is given concrete form by the Shari'a and the sunna.

For Muslims then as today, obeying God depended upon imitating those who had already been shaped by God's mercy and guidance, beginning with the Prophet, and followed by the great Companions. For the Shi'ites, the words and acts of the Imams play such a basic role in this respect that they sometimes seem - at least to non-Shi'ites - to push the sunna of the Prophet into the background.

The companions of the Imams constantly referred to them for guidance, while the Imams themselves followed the Prophet's practice of spending long hours of the day and night in salat, dhikr, and supplication. Though much of this devotional life was inward and personal, the Imams had the duty of guiding the community and enriching their religious life. As Imam Zayn al-'Abidin emphasizes in the `Treatise on Rights', translated in the appendix, it is the duty of every possessor of knowledge to pass it on to others, and the Imams were acknowledged as great authorities of Islam by their contemporaries, Sunni and Shi'ite alike.

Hence it was only natural that they would compose prayers in which their knowledge of man's relationship with God was expressed in the most personal terms and which could be passed around and become communal property. Many if not most of the supplications recorded in the Sahifa seem to be of this sort. A few of them, such as `His supplication for the Day of Fast-Breaking' (46) or `for the Day of Sacrifice' (48) seem to have been composed for public occasions. One of them provides internal evidence to suggest that the Imam had in mind his followers rather than himself: in the supplication for parents (24), he speaks as if his parents were still alive, whereas this could hardly have been the case, unless we suppose that he composed it in his youth before the events at Karbala'.

 

 

1-            Maryam Kocheki

2-            Grade 2

3-            Reyhane High School

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

تست هوش تصویری یافتن هشت اختلاف بین دو عکس با جواب

تست هوش , تست هوش هیجانی , تست هوش تصویری

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

تست هوش تصویری

تصویر بالا را با دقت مشاهده نمایید . به نظر شما چند اختلاف بین تصاویر سمت راست و سمت چپ وجود دارد ؟ بین این دو عکس 8 اختلاف وجود دارد ! اگر نتوانستید اختلاف ها را بیابید برای دیدن جواب تست هوش به پایین همین صفحه مراجعه نمایید

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

جواب در پایین همین مطلب

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

•∧•

پاسخ تست هوش

اختلاف تصاویر با خط قرمز مشخص شده است.

تست هوش , معما , چیستان

تست هوش , معما , چیستان , سوال و جواب سخت

تست هوش تصویری یافتن هشت اختلاف بین دو عکس با جواب

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات
دعای در امان ماندن از شر مردم، ذکر دفع ضرر

 

از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت است که هر کس این دعا را در هر صبح و شب بخواند حق تعالی برای

او چهار فرشته موکل فرماید که او را از مقابل و پشت سر و طرف راست و طرف چپ حفظ کنند و در امان خداوند

عزوجل باشد و اگر همه خلایق سعی کنند که به او ضرر برسانند نتوانند . دعا این است :

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ خَیْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ

اسْمِهِ سَمٌّ وَ لَا دَاءٌ بِسْمِ اللَّهِ أَصْبَحْتُ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَکَّلْتُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى قَلْبِی وَ نَفْسِی بِسْمِ اللَّهِ عَلَى عَقْلِی

وَ دِینِی بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَهْلِی وَ مَالِی بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مَا أَعْطَانِی رَبِّی بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْ‏ءٌ

فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ اللَّهُ رَبِّی لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَعَزُّ وَ أَجَلُّ مِمَّا

أَخَافُ وَ أَحْذَرُ عَزَّ جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ نَفْسِی وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سُلْطَانٍ

شَدِیدٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ مِنْ شَرِّ قَضَاءِ السُّوءِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ

بِنَاصِیَتِهَا إِنَّکَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ أَنْتَ اللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ- إِنَّ وَلِیِّیَ اللَّهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّى

الصَّالِحِینَ- فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.

 

 

 

منبع : بحارالانوار ج 83 ص 314

 

 
filesell

مشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: اللَّهِ ,بِسْمِ ,اللَّهُ ,عَلَى ,مِنْ ,شَرِّ ,بِسْمِ اللَّهِ ,مِنْ شَرِّ ,شَرِّ کُلِّ ,اللَّهِ عَلَى ,اللَّهِ الَّذِی ,مِنْ شَرِّ کُلِّ ,بِسْمِ
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

رنه هیگیتا

رنه هیگیتا

رنه هیگیتا


René Higuita, 2007.jpg

دریافت فایل

شناسنامه

نام کامل   José René Higuita Zapata

زادروز    ۲۷ اوت ۱۹۶۶ ‏(۵۱ سال)

زادگاه       مدئین، کلمبیا

قد             ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ)

پست        دروازه‌بان (فوتبال)

اطلاعات باشگاهی

باشگاه کنونی           باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال (مربی دروازه‌بان)

باشگاه‌های جوانان

                Millonarios

باشگاه‌های حرفه‌ای*

سال‌ها      باشگاه‌ها   بازی†     (گل)†

۱۹۸۵     Millonarios          ۱۶           (۷)

۱۹۸۶۱۹۹۲        اتلتیکو ناسیونال       ۱۱۲        (۱)

۱۹۹۲     رئال وایادولید          ۱۵           (۲)

۱۹۹۳۱۹۹۷        اتلتیکو ناسیونال       خخ           (۱)

۱۹۹۷۱۹۹۸        Veracruz              ۳۰           (۲)

۱۹۹۹۲۰۰۰        Independiente Medellín              ۲۰           (۱۱)

۲۰۰۰۲۰۰۱        Real Cartagena  ۲۱           (۰)

۲۰۰۱۲۰۰۲        Atlético Junior   ۴             (۰)

۲۰۰۲۲۰۰۳        Deportivo Pereira            ۱۳           (۰)

۲۰۰۴     Aucas    ۳۵           (۳)

۲۰۰۵     Bajo Cauca          ۱۳           (۱)

۲۰۰۷     Guaros ۱۰           (۵)

۲۰۰۸     Deportivo Rionegro        ۱۰           (۳)

۲۰۰۸۲۰۱۰        Deportivo Pereira            ۱۲           (۵)

مجموع                     380        (۴۱)

تیم ملی

۱۹۸۷۱۹۹۹        کلمبیا       68           (۳)

 

    تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است.

 

خوسه رنه ایگیتا ساپاتا (اسپانیایی: José René Higuita Zapata; زادهٔ ۲۷ اوت ۱۹۶۶ در مدئین) دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال کلمبیا با نام مستعار El Loco (دیوانه) به عنوان یکی از منحصربه‌فردترین دروازه‌بان‌های تمامی دوران به دلیل سبک بازی و بازی‌های مؤثر و گیرایش مطرح شد.

 

او به عنوان خالق «ضربهٔ عقرب» شناخته می‌شود. این حرکت دروازه‌بان جسور و پرحاشیه تیم ملی کلمبیا در دیدار دوستانه برابر انگلیس در سال ۱۹۹۵ با وجود گذشت سالها هنوز در اذهان باقی‌مانده است.[۱]

محتویات

 

    ۱ زندگی شخصی

        ۱.۱ حاشیه‌ها

    ۲ منابع

    ۳ جستارهای وابسته

 

زندگی شخصی

 

او با مگنولیا ازدواج کرده است، که حاصل این ازدواج دو فرزند با نام‌های اندرس و پاملا است. همچنین او دارای یک دختر از ازدواج قبلی خود است.

حاشیه‌ها

 

در ۱۹۹۳ او به جرم مشارکت در یک فقره آدم‌ربایی و دریافت ۶۴ هزار دلار به مدت ۷ ماه زندانی شد. در یک رسوایی دیگر در ۲۳ نوامبر ۲۰۰۴ تست دوپینگ وجود کوکائین را در خون ایگیتا نشان داد.

 

در زمین مسابقه او بارها با ریسکهای بی‌مورد تیمش را به دردسر انداخته‌است که در مشهورترین موارد در جام جهانی ۱۹۹۰ مقابل کامرون روژه میلا توپ را از او ربود و با به ثمر رساندن گلی سرنوست ساز از راهیابی کلمبیا به مرحله یک چهارم نهایی جلوگیری کرد.

 

رنه از دوستان صمیمی مارادونا است و در بازی خداحافظی او نیز در سال ۲۰۰۱ شرکت داشته است.

منابع

 

    «رنه ایگیتا «لگد عقرب»». آپارات.

 

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «René Higuita». در دانشنامهٔ ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۱۶ اکتبر ۲۰۱۱.

جستارهای وابسته

 

    ویدئوی حرکت رنه ایگیتا در دیدار دوستانه برابر انگلیس

    ویدئوی اشتباه مرگبار ایگیتا مقابل روژه میلا، جام جهانی ۱۹۹۰

 

[نهفتن]

 

    نبو

 

تیم ملی کلمبیا – جام جهانی فوتبال ۱۹۹۰

 

    ۱ رنه هیگیتا ۲ آندرس اسکوبار ۳ Gildardo Gómez ۴ Herrera ۵ Villa ۶ Pérez مشاوره تلفنی میهن مشاور


مشخصات

 • جهت مشاهده منبع اصلی این مطلب کلیک کنید
 • کلمات کلیدی: فوتبال ,کلمبیا ,آمریکا ,ایگیتا ,کوپا ,هیگیتا ,کوپا آمریکا ,rené higuita ,جستارهای وابسته ,جهانی ۱۹۹۰ ,جهانی فوتبال ,دوستانه برابر انگلیس ,دیدار دوست
 • در صورتی که این صفحه دارای محتوای مجرمانه است یا درخواست حذف آن را دارید لطفا گزارش دهید.

فیلم بدنام از محبوب ترین فیلم های استاد سینما آلفرد هیچکاک در سال ۱۹۴۶ و به قولی هیچکاکی ترین فیلم اوست که به همراه فیلم سرگیجه دو فیلم عاشقانه مهم استاد را شکل می دهند. این فیلم که به فارسی هم دوبله شده است از فیلمنامه بسیار عالی بن هکت و بازی بازیگرانی همچون کری گرانت – اینگرید برگمن و کلود رینز بهره می برد که دو مورد آخری را در فیلم معروف کازابلانکا حتما به خاطر دارید. فیلم یکی از شاهکارهای هیچکاک در زمینه تعلیق – بازی بازیگران – فیلمنامه و استفاده از نماها و سکانسهایی ناب به شمار می‌رود.

خلاصه داستان: آلیشیا (انگرید برگمن) به خاطر گذشته شوم خانواده اش که به واسطه فعالیت های پدرش در جاسوسی برای نازی ها به وجود آمده، از طرف سازمان جاسوسی آمریکا مامور می شود تا از تجمع نازیها در شهر ریوی برزیل، اطلاعات مفیدی بدست آورده و برایشان ارسال کند. آلیشیا در این ماموریت خطرناک علاوه بر خطرهای جاسوسی ، گرفتار شک معشوقش ( کری گرانت ) می شود که….

بازیگران و دوبلورها: کری گرانت / دِولین / ناصر طهماسب، اینگرید برگمن / الیشیا هوبرمن / نیکو خردمند، کلود رینز / الکساندر سباستین / اکبر منانی، لوئیس کالهرن / کاپیتان پُل پریسکات / خسرو شایگان، لئوپولدین کنستانتین / مادام سباستین / مهین بزرگی، رینهولد شونزل / دکتر آندرسون / هوشنگ لطیف پورف، اَلکس مینوتیس / جوزف / حسین حاتمی، ابرهارد کروشمیت / امیل هوپکا / پرویز نارنجی ها، ، سر چارلز مندلی / کامادور / ناصر ، فی باکر / اِسل / پروین ملکوتی، مهین بزرگی (پیرزنی در مهمانی الکس)
دانلود فیلم بدنام
برای دیدن فیلم های بیشتر اینجا کلیک کنیدمشاوره تلفنی میهن مشاور

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

اگر هرگونه سوال و یا اشکالی در رابطه با این زمینه و یا هر زمینه تحصیلی
مانند: مدرسه ، دانشگاه ، کنکور ، ارشد ، دکتری ، نظام وظیفه و... دارید ؛

...کافیست با ما تماس بگیرید

شماره تماس از خط ثابت 9099071613

شماره تماس دوم از خط ثابت 02170705003

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل